Tài liệu huấn luyện an toàn 1

Tài liệu huấn luyện an toàn 1

Tóm tắt tài liệu

Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động được phân chia thành 6 nhóm đối tượng chính. Trong bài viết này ESC Việt Nam và bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn về nhóm 1 – nhóm đối tượng đầu tiên được đề cập đến trong Nghị định số 44/2016/NĐ-CP này nhé.

Người quản lý phụ trách công tác ATVSLĐ

 • Người đứng đầu đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, phòng, ban, chi nhánh trực thuộc hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ
 • Phục trách bộ phân sản xuất, kinh doanh, kỹ thuật hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ
 • Quản đốc phân xưởng hoặc tương đương hoặc cấp phó giao nhiệm vụ phụ trách công tác ATVSLĐ

Người làm công tác quản lý tại sao cần phải học an toàn?

 • Nếu bạn là người làm công tác quản lý nghĩa là bạn đang là người đại diện cho người sử dụng lao động vì thế việc hiểu rõ hơn về công tác an toàn sẽ giúp bạn hỗ trợ tốt hơn cho người làm công tác an toàn vệ sinh lao động.
 • Ngoài ra, việc tham gia khóa huấn luyện an toàn lao động theo nghị định 44 là đáp ứng đúng yêu cầu của pháp luật. Việc này thể hiện được bạn không chỉ là người có trách nhiệm với người lao động mà còn với cả cộng đồng. Tại sao lại như vậy?

=> Hãy thử hình dung nhé. Nếu có tai nạn lao động xảy ra – chỉ là trường hợp nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng, thì dù ít hay nhiều cũng ảnh hưởng đến kinh tế của chính bản thân người lao động. Họ phải tốn một khoản viện phí không nhỏ. Bạn cũng hiểu rằng mức lương của họ mỗi ngày là không nhiều. Thế nên khoản chi phí này cũng rất đáng kể với họ.

=> Chưa hết, nếu trường hợp người này là trụ cột chính của gia đình và tai nạn xảy ra nghiêm trọng ảnh hưởng đến tính mạng của chính họ. Trước tiên, gia đình họ sẽ là người gánh chịu những mất mát và tổn thất nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần. Sau đó, là chính bạn. Bạn cũng sẽ bị tổn thất một khoản phí không hề nhỏ chút nào.

THẾ NÊN, việc huấn luyện an toàn lao động dành cho người làm công tác quản lý là hết sức quan trọng.

Thời gian huấn luyện:

Thời gian: 16 giờ ~ tương đương 2 ngày

Nội dung huấn luyện an toàn lao động nhóm 1:

 • Hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ
 • Nghiệp vụ công tác ATVSLĐ:
  • Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện quy định về ATVSLĐ ở cơ sở
  • Phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác ATVSLĐ
  • Kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động.
  • Văn hóa an toàn trong sản xuất kinh doanh.

0966777780