Năng lực Viện ESC Việt Nam

Năng lực Viện ESC Việt Nam

Tóm tắt tài liệu

Trong nhiều năm qua, Viện Quản Lý Đào tạo ESC Việt Nam đã liên tục tổ chức thành công các. Khóa đào tạo và cấp chứng chỉ Huấn luyện an toàn lao động cho hàng ngàn học viên. Trở thành một Viện hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, đào tạo, nâng cao năng lực cho các nhà quản lý, là một đối tác uy tín của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong cả nước.

HS Năng lực Viện ESC Việt Nam


0966777780