Sập sàn bêtông công trình, 2 công nhân tử vong


0966777780