Sập giàn giáo công trình, 2 công nhân bị thương nặng


0966777780