Nổ lớn tại nhà máy xi măng, toàn bộ dây chuyền sản xuất ngưng hoạt động


0966777780