Ngã giàn giáo công trình, nam thanh niên bị thanh sắt đâm xuyên cánh tay


0966777780