Kho chứa phế liệu bốc cháy dữ dội, nhiều người sợ hãi


0966777780