Đào tạo

Văn bản pháp quy

Thông tư 06/2020/TT-BLĐTBXH

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XàHỘI——– CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————— Số: 06/2020/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020   THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC [...]

Tuyển sinh

Tư vấn

Các điểm mới ISO 14001: 2015

Các điểm mới ISO 14001: 2015 BẢNG SO SÁNH CÁC HẠNG MỤC CỦA ISO 14001: 2015 và ISO 14001: 2004 ISO 14001: 2015 ISO 14001: 2004 Hạng mục Số điều khoản Số điều khoản Hạng mục Giới [...]

TIN TỨC AN TOÀN LAO ĐỘNG

Quy định an toàn thông tin

QUY CHẾ Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin  CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều... Xem thêm

Quy định an toàn trong xây dựng

An toàn lao động trong thi công xây dựng công trình là giải pháp phòng, chống tác động của... Xem thêm

Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành công thương

Quy định công tác quản lý an toàn trong ngành Công Thương Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27... Xem thêm

Các quy tắc quy định an toàn trong xưởng ô tô

An Toàn Lao Động Trong Sửa Chữa Ô tô Những điều cần biết khi làm việc  an toàn lao động... Xem thêm

Quy định an toàn kho quỹ

Báo cáo công tác an toàn kho quỹ trong việc quản lý, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài... Xem thêm

Quy định an toàn đối với nhà thầu

Trách nhiệm của bộ phận quản lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng công... Xem thêm

Quy định an toàn đường sắt

Luật Đường sắt 2017 quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, bảo vệ, quản lý, bảo trì... Xem thêm

Quy định an toàn tiêm chủng

Các văn bản quy định về An toàn tiêm chủng I. Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12, ban... Xem thêm

0966777780